Fagene

De mest aktuelle lærefagene er:
Trevare- og bygginnredningsfaget
Møbelsnekkerfaget
Trelastfaget
Limtreproduksjonsfaget
Glassfaget
CNC-maskineringsfaget
Produksjonsteknikkfaget
(Ved behov hos bedriftene kan vi også organisere fagopplæring i andre fag)